PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ TOÀN THỂ HỘI

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ TOÀN THỂ HỘI VIÊN CHI HỘI II HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM LẦN 01 - KHOÁ VII - NHIỆM KỲ 2023-2028


Ngày 22-09-2023

VPPA-HỘI NGHỊ TOÀN THỂ HỘI VIÊN CHI HỘI II HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM LẦN 01 – KHOÁ VII – NHIỆM KỲ 2023-2028 Địa điểm và thời gian: Ngày 24 tháng 10 năm 2023, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn
(88 Đ. Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Hội nghị toàn thể Chi hội II

 

Phieu-dang-ky-tham-du-HNTTHVCH2-L1NK7_2023 (updated 11h30 22.9)

Thu moi HV Chi hoi 1