Tag Archives: 2023.3.13

TIN VẮN THỊ TRƯỜNG GIẤY TRUNG QUỐC 2023.3.13

TIN VẮN THỊ TRƯỜNG GIẤY TRUNG QUỐC 2023.3.13

Kế hoạch ngừng hoạt động mới nhất được công bố vài ngày trước, công ty Quanzhou có hai máy giấy lớn từ tuần này sẽ dừng để bảo trì, theo tính toán công suất thiết kế, dự kiến ​​sẽ giảm sản lượng giấy sóng hòm hộp 15.000 tấn. Trước khi Quanzhou Nine Dragons đưa ra […]