Tag Archives: CMR

Thống kê tiêu thụ giấy SC, CMR, UMR tại Châu

Thống kê tiêu thụ giấy SC, CMR, UMR tại Châu Âu

Tổng tiêu thụ giấy cán láng (SC) tại châu Âu giảm 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 179.000 tấn. Trong đó, trong EU giảm 12,8%, xuống 165.000 tấn và ngoài EU giảm mạnh 62,6%, xuống 14.000 tấn. Tổng tiêu thụ giấy không tráng (CMR) tại châu Âu giảm mạnh 39,3% so với […]