Tag Archives: Điểm

Tiên phong ứng dụng công nghệ vật liệu trong công

Tiên phong ứng dụng công nghệ vật liệu trong công nghiệp bao bì tại Công ty CP Giấy Vạn Điểm

Ngày 09 tháng 05, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra, thẩm định sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Hoàn thiện công nghệ sản xuất nhũ tương copolymer styrene acrylate và ứng dụng làm chất chống thấm bề mặt cho giấy bao bì công nghiệp” do […]