Tag Archives: DSOCC

Diễn biến thị trường RCP tại Mỹ: Giá DSOCC tăng

Diễn biến thị trường RCP tại Mỹ: Giá DSOCC tăng

Mức chênh lệch giá giữa DSOCC (12) và OCC (11) gia tăng. Thêm vào đó, nhu cầu ổn định tại Trung Quốc trong suốt thời gian qua đã đẩy giá DSOCC xuất khẩu tại Mỹ lên 122 USD/tấn (FOB), tăng liên tục trong 7 tháng, từ đầu năm 2020, trái ngược với 8 tháng sụt […]