Tag Archives: gấp

Sản xuất giấy bìa gấp hộp tại Mỹ tháng 8

Sản xuất giấy bìa gấp hộp tại Mỹ tháng 8 giảm 8%

Sản lượng bìa gấp hộp trong 8 tháng đầu năm 2020 đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ hoạt động của các nhà máy đạt 90,4%, giảm 3,6 điểm so với tháng 8/2019. Về giấy, bìa cứng gấp hộp tẩy trắng (Solid Bleached Boxboard), sản lượng trong tháng 8/2020 đã giảm […]

Đông Hải Bến Tre (DHC) lãi quý II gần 79

Đông Hải Bến Tre (DHC) lãi quý II gần 79 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ

Giá vốn hàng bán cũng tăng cao, nhưng lãi gộp vẫn đạt 95,6 tỷ đồng tăng 114% so với quý II/2019. Trong kỳ DHC có 5,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh so với con số 638 triệu đồng cùng kỳ, tuy nhiên các chi phí cũng đều tăng cao. […]

Thống kê giấy thu hồi, giấy bao bì hòm hộp

Thống kê giấy thu hồi, giấy bao bì hòm hộp và giấy bìa gấp hộp thị trường Mỹ tháng 5/2020

Theo số liệu thống kê giấy thu hồi (RCP) tháng 5/2020 của Hiệp hội Giấy & Lâm nghiệp Mỹ (AF & PA), tồn kho tại Mỹ đã tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng tiêu thụ trong tháng 5 đạt mức 2,52 triệu tấn, giảm 2% so với tháng 5/2019. Trong 5 tháng […]

Thông kê sản xuất, tiêu thụ giấy in-viết, bìa gấp

Thông kê sản xuất, tiêu thụ giấy in-viết, bìa gấp hộp tại Mỹ tháng 5/2020

Theo bản báo cáo về giấy in-viết, tổng tiêu thụ giấy in viết đã giảm 35% trong tháng 5/2020, so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu giấy in-viết tại Mỹ trong tháng 5 giảm 30% so với tháng 5/2019. Tổng mức tồn kho giảm 3% so với tháng 4/2020. Giấy sản xuất từ bột […]

Chi phí tăng mạnh, Dohaco vẫn báo lãi quý I

Nhà máy giấy Giao Long II đi vào hoạt động chính thức từ đầu quý IV/2019 giúp lợi nhuận Dohaco (DHC) đột biến 2 quý gần đây. Chi phí quản lý công ty tăng mạnh do trích lập quỹ lương dự phòng gián đoạn sản xuất do dịch bệnh Covid-19. >>> Nhà đầu tư không […]