Tag Archives: Hậu

Hậu Giang đề nghị doanh nghiệp cân nhắc

lee-man-xin-nang-25-lan-cong-suat-hau-giang-de-nghi-doanh-nghiep-can-nhac

Ngày 8-11, UBND tỉnh Hậu Giang có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh về việc nâng công suất nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp sản lượng từ 420.000 tấn/năm lên 1,1 triệu tấn/năm của Công ty TNHH Giấy Lee & Man. Theo đó, tỉnh Hậu […]