Tag Archives: inviết

Thông kê sản xuất, tiêu thụ giấy in-viết, bìa gấp

Thông kê sản xuất, tiêu thụ giấy in-viết, bìa gấp hộp tại Mỹ tháng 5/2020

Theo bản báo cáo về giấy in-viết, tổng tiêu thụ giấy in viết đã giảm 35% trong tháng 5/2020, so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu giấy in-viết tại Mỹ trong tháng 5 giảm 30% so với tháng 5/2019. Tổng mức tồn kho giảm 3% so với tháng 4/2020. Giấy sản xuất từ bột […]