Tag Archives: khảo

AF & PA công bố khảo sát hàng năm về

AF & PA công bố khảo sát hàng năm về công suất giấy, bìa và bột giấy

Cụ thể, công suất giấy tissue tăng 0,6%, và có xu hướng tăng trưởng trong 10 năm, từ 2010-2019. Trong giai đoạn 2019-2020, 7 máy sản xuất giấy tissue mới đã hoặc sẽ được khởi động, nâng mức công suất dự đoán sẽ vượt xa xu hướng tăng trưởng, tăng 3,5% vào năm 2020.   […]