Tag Archives: khiến

Trung Quốc nhập khẩu khối lượng lớn khiến giá OCC

Chính phủ Trung Quốc cấp phép nhập khẩu RCP lần thứ 11 năm 2020

Khối lượng hạn ngạch OCC chia cho các nhà máy hầu hết đã bị giảm 40% so với vòng trước. Ba nhà sản xuất bao bì hàng đầu là Nine Dragons Paper (Holdings), Lee and Man Paper Manufacturing và Shanying International Holdings nhận được tổng cộng 539.000 tấn, tương đương 76%, trong tổng số 710.850 […]