Tag Archives: Latin

Mỹ Latin ổn định, Trung Quốc giảm giá, Trung Mỹ

thi-truong-bot-giay-the-gioi-my-latin-on-dinh-trung-quoc-giam-gia-trung-my-thieu-nguon-cung

Hầu hết các cuộc đàm phán về bột giấy trong khu vực này đều tuân theo chỉ số PIX châu Âu của tháng trước. Người mua hy vọng giá sẽ giảm ở châu Âu và họ giảm khối lượng mua trong hợp đồng với kỳ vọng giá sẽ giảm. Tuy nhiên, giá vẫn ổn định […]