Tag Archives: Luật

Cần xây dựng lại dự thảo nghị định hướng dẫn

can-xay-dung-lai-du-thao-nghi-dinh-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong

Từng tham gia soạn thảo luật về doanh nghiệp tư nhân, Viện trưởng CIEM vẫn nhớ câu chuyện về thủ tục hành chính phát sinh từ một nội dung tưởng chừng hết sức bình thường trong luật. Cụ thể, ông Cung kể, ban soạn thảo có đưa ra điều kiện thành lập doanh nghiệp là công dân […]

11 hiệp hội tiếp tục kiến nghị dự thảo nghị

11-hiep-hoi-tiep-tuc-kien-nghi-du-thao-nghi-dinh-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-2020

Chủ tịch của 11 hiệp hội ngành hàng lớn đã đồng loạt kiến nghị đến Chính phủ cùng bộ trưởng của 10 bộ sau khi nghiên cứu rất kỹ phiên bản chỉnh lý sửa đổi sau buổi họp thẩm định tại Bộ Tư pháp về dự thảo nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi […]