Tag Archives: riết

Sụt giảm đơn hàng, doanh nghiệp ráo riết tái cấu

Sụt giảm đơn hàng, doanh nghiệp ráo riết tái cấu trúc

Như DĐDN đã thông tin, từ giữa năm 2022, nhiều ngành xuất khẩu chủ lực gặp khó khăn khi lượng đơn hàng sụt giảm trầm trọng. Nhiều doanh nghiệp chia sẻ chỉ có đơn hàng tới hết tháng 4 hoặc lạc quan hơn là tới tháng 6, trong khi mọi năm là hết tháng 12. […]