Tag Archives: rút

Hai tháng, 51.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Hai tháng, 51.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2023, cả nước có 8.841 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 65.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 51.100 lao động, giảm 18,5% về số doanh nghiệp, giảm 33,8% về vốn đăng ký và giảm 25,6% về số lao động […]