Tag Archives: rút

Ngân hàng chạy nước rút cho vay

Ngân hàng chạy nước rút cho vay

Cuối năm ngoái, hạn mức tín dụng được các nhân viên nhà băng ví như trông “mưa rào sau nắng hạn”. Hồ sơ nằm chờ được duyệt giải ngân xếp hàng dài. Chỉ một vài ngày sau thông báo được Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức tín dụng, còn được gọi là “nới room”, […]

Hai tháng, 51.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Hai tháng, 51.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2023, cả nước có 8.841 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 65.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 51.100 lao động, giảm 18,5% về số doanh nghiệp, giảm 33,8% về vốn đăng ký và giảm 25,6% về số lao động […]