Tag Archives: Skog

Norske Skog đầu tư chuyển đổi sản xuất giấy bao

Norske Skog giấy bao bì hòm hộp

Cụ thể, tại nhà máy Golbey ở Pháp, Norske Skog sẽ đầu tư khoảng 250 triệu EUR để chuyển đổi PM1 sản xuất giấy in báo có công suất hiện tại  235.000 tấn/năm sang sản xuất giấy bao bì hòm hộp tái chế, công suất 555.000 tấn/năm. Sau khi chuyển đổi, nhà máy Golbey sẽ […]

Valmet cung cấp nồi hơi mới cho Norske Skog ở

Valmet cung cấp nồi hơi mới cho Norske Skog ở Austria

Công ty Norske Skog, Austria đặt hàng Valmet cung cấp một hệ thống nồi hơi hoàn chỉnh cho Nhà máy giấy Norske Skog Bruck. Giá trị đơn hàng khoảng 40 triệu EUR, được bàn giao vào năm 2022. Theo Valmet, nồi hơi mới sẽ nâng cao tính cạnh tranh về chi phí của nhà máy […]