Tag Archives: UBTVQH

Thông qua dự án Nghị quyết trình UBTVQH về thuế

thong-qua-du-an-nghi-quyet-trinh-ubtvqh-ve-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính, Bộ […]