Tag Archives: viet tri

Lãi trước thuế của Giấy Việt Trì trong 2020 giảm

CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Trong đó, GVT đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 cũng như phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể, cổ phiếu ngành giấy mã GVT (CTCP Giấy Việt Trì) lên kế hoạch doanh thu năm 2020 […]