Tag Archives: Vĩnh

VinaKraft đầu tư nhà máy mới công suất 800.000 tấn/năm

VinaKraft đầu tư nhà máy mới công suất 800.000 tấn/năm tại Vĩnh Phúc

Ngành Công nghiệp Giấy Việt Nam xuất hiện một dự án lớn mới, đây là chuyển động thâm nhập thị trường Miền Bắc của Công ty KraftVina (thuộc Tập đoàn SCG Thái Lan), đánh dấu bước chuyển biến đầu tư của các doanh nghiệp ngành giấy tại Việt Nam. Ngày 26/7/2021, Công ty KraftVina chính […]