Tag Archives: VNT

Nhà máy Bột – Giấy VNT 19: Bảo vệ môi

Nhà máy Bột - Giấy VNT 19: Bảo vệ môi trường là mục tiêu hàng đầu

Phát triển xanh, bền vững là mục tiêu hàng đầu Đại diện nhà máy Bột – Giấy VNT 19 cho biết đang sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy phổ biến nhất thế giới hiện nay. Các thiết bị chính và phụ trợ hoạt động, giám sát, điều khiển, bảo vệ được […]