Công ty TNHH Vina Green Pack (Vina Green Pack) tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời nỗ lực để quyền nêu trên vẫn được bảo vệ trong quá trình truy cập, sử dụng website của Vina Green Pack.

Vina Green Pack công bố Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân trên website (gọi tắt là Chính sách) nhằm để các bên liên quan hiểu rõ về: (i) cách thức mà Vina Green Pack thu thập, phân loại, lưu trữ và sử dụng những thông tin của người truy cập, sử dụng website; (ii) quyền bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập khi sử dụng website này, và (iii) cam kết của Vina Green Pack về trách nhiệm bảo mật thông tin.

I. PHẠM VI ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH

Chính sách áp dụng cho tất cả website mà Vina Green Pack trực tiếp sở hữu và/hoặc đứng tên chịu trách nhiệm về nội dung, trừ phi trên những website đó nêu rõ không áp dụng Chính sách này.

Những website có địa chỉ cụ thể bên dưới thuộc phạm vi áp dụng chính sách:

www.vinagreenpack.com

II. NHỮNG THÔNG TIN MÀ Vina Green Pack THU THẬP TRÊN WEBSITE

Bạn có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của mình trong những tình huống sau:

Truy cập, sử dụng website;

Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;

Đặt mua hàng hóa, dịch vụ;

Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;

Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tài liệu, ấn phẩm khác;

Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;

Liên hệ với Vina Green Pack.

Tùy theo tình huống cụ thể mà bạn cần cung cấp những thông tin khác nhau. Các thông tin này bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc… Trong từng tình huống đều có những biểu mẫu để bạn điền nội dung, đồng thời có ghi chú nêu rõ yêu cầu cung cấp thông tin này là bắt buộc hay tùy chọn.

Vina Green Pack cũng thu thập các thông tin về quá trình bạn truy cập, sử dụng website. Các thông tin này bao gồm: những trang bạn xem trên website, những liên kết bạn nhắp chuột, những từ khóa bạn tìm kiếm; địa chỉ IP của máy tính, loại trình duyệt, thời gian truy cập, địa chỉ website bạn truy cập ngay trước khi vào website Vina Green Pack, địa chỉ website bạn truy cập ngay sau khi rời website Vina Green Pack…

Khi bạn nhận tin thư hay email quảng cáo từ Vina Green Pack, Vina Green Pack có thể dùng một số kỹ thuật để chắc chắn là bạn đã đọc những tài liệu này và biết được bạn đã nhắp chuột vào liên kết nào. Những dữ liệu này đo lường hiệu quả của những phương thức Vina Green Pack dùng để quảng bá thông tin đến bạn, và từ đó có thể gửi đến bạn những thông tin phù hợp hơn.

III. CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN

Vina Green Pack sử dụng những thông tin thu thập được vào các mục đích sau:

Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà bạn yêu cầu;

Gửi thông tin đến bạn;

Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;

Nâng cao mối tương tác và liên kết với bạn;

Ngăn chặn các hành vi trái pháp luật.

Nếu không có sự đồng ý của bạn, Vina Green Pack không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để họ dùng vào các mục đích quảng cáo.

IV. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN LIÊN QUAN

Vina Green Pack có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các đơn vị thành viên nhằm thực hiện những giao dịch mà bạn đã yêu cầu, hoặc để điều chỉnh hoạt động của Vina Green Pack hay các đơn vị này phù hợp hơn với bạn.

Trong những trường hợp pháp luật quy định, hoặc khi Vina Green Pack có động cơ hợp lý để tự vệ, bảo vệ khách hàng hay xã hội, Vina Green Pack sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan thẩm quyền nhằm thực thi pháp luật, ngăn chặn hành vi lừa đảo hoặc các hoạt động mang tính pháp lý khác.

Ngoài ra Vina Green Pack cũng chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho những đối tác hỗ trợ Vina Green Pack thực hiện các giao dịch mà bạn đã yêu cầu hoặc phân tích, điều chỉnh và nâng cao mối tương tác và liên kết với bạn. Vina Green Pack chỉ chia sẻ những thông tin này với đối tác nào có cùng cam kết bảo mật thông tin cá nhân như Vina Green Pack.

Ngoại trừ những trường hợp nêu trên, Vina Green Pack không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để dùng vào mục đích quảng cáo trừ phi đã có sự đồng ý của bạn.

V. WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Website của Vina Green Pack có những liên kết dẫn trực tiếp đến website của bên thứ ba nhằm giúp bạn thuận tiện hơn trong tìm kiếm thông tin. Những website này có thể có cách thu thập thông tin cá nhân khác với website Vina Green Pack, và Chính sách này không áp dụng cho những website đó. Chúng tôi dùng biểu tượng trước các liên kết đến website của bên thứ ba.

VI. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

Khi cần thiết, Vina Green Pack sẽ thay đổi hay cập nhật Chính sách này. Bạn nên thường xuyên hay định kỳ vào trang này để nắm được Chính sách bảo mật thông tin trên website của Vina Green Pack. Trường hợp có những thay đổi quan trọng trong Chính sách, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể trên website để bạn dễ nhận biết. Những nội dung thay đổi của Chính sách sẽ tự động có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được công bố trên trang này, và ngày hiệu lực đó được ghi ở cuối đoạn này.

Ngày hiệu lực của Chính sách: 20/4/2020.