Tag Archives: bao ve moi truong

Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam cho vay dự

Từ khi thành lập đến nay Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam đã cho vay hơn 275 dự án, với tổng số vốn 2.654 tỷ đồng; tài trợ cho 62 dự án và hoạt động bảo vệ môi trường, với tổng số tiền 92,2 tỷ đồng. Cùng với đó là hỗ trợ giá điện […]