Tag Archives: bo tai chinh

Bộ Tài chính đưa sản xuất giấy và sản phẩm

Ngày 03/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký công văn số 3915/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong danh mục bổ sung, ngành giấy được đưa vào nhóm hỗ trợ gia hạn nộp thuế. Ngày 03/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký công văn số 3915/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ […]