Tag Archives: Double

Double A Thái Lan chuyển đổi dây chuyền sản xuất

double A thái lan

Dây chuyền PM1 cải tiến chuyển đổi lần này có khổ giấy 6,9 m và tốc độ tối đa 1.300 m/phút. Tuy nhiên, khi chuyển sang sản xuất giấy lớp sóng giữa tái chế định lượng thấp, dây chuyền đã buộc phải giảm tốc độ vận hành. Dây chuyền PM1 đã đi vào sản xuất […]