Tag Archives: EVIPA

Quốc hội chính thức tán thành thông qua Hiệp định

Quốc hội chính thức tán thành thông qua Hiệp định EVFTA, EVIPA

Sáng ngày 8/6, các đại biểu Quốc hội đã chính thức nhấn nút biểu quyết thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) cùng Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam […]