Tag Archives: lạc

Doanh nghiệp công nghiệp lạc quan với cơ hội kinh

Doanh nghiệp công nghiệp lạc quan với cơ hội kinh doanh Quý I/2024

Kết quả trên tích cực hơn so với kết quả điều tra vào quý III/2023 với 30,1% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý trước; 37,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 32,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Dự kiến quý […]

Bị kìm hãm do thiếu trầm trọng container rỗng, dài

Ngành cảng biển: Bị kìm hãm do thiếu trầm trọng container rỗng, dài hạn vẫn lạc quan nhờ đà dịch chuyển dòng vốn sang Việt Nam

Tình trạng tắc nghẽn container tại các cảng đi châu Âu, Mỹ… đang đưa ngành vận tải biển toàn cầu bước vào khủng hoảng thiếu container trầm trọng. Nhiều đơn vị cho biết phải tận dụng những container cũ mà đáng lẽ ra đã vứt bỏ. Hệ quả, chi phí vận chuyển hàng hóa bằng […]