Tag Archives: MPM

MPM của Nhật Bản tăng giá giấy ít nhất 10%

MPM của Nhật Bản tăng giá giấy ít nhất 10% kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024

Công ty cho rằng chi phí nguyên liệu thô và nhiên liệu liên tục cao, khiến khả năng sinh lời của công ty rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn do đợt tăng giá này. Một yếu tố góp phần khác là chi phí hậu cần cao hơn xuất phát từ luật mới của […]