Tag Archives: sấy

Tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu quả sử dụng

Tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu quả sử dụng hơi cho lô sấy

I. Về chúng tôi 1. Tập đoàn Kurita  Trong hơn 70 năm, kể từ thành lập vào năm 1949, Tập đoàn Kurita luôn hoạt động trong hai lĩnh vực: nước và môi trường. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp cho con người và tự nhiên cùng tồn tại hài hòa và thịnh vượng bằng […]