Tag Archives: trắc

Hiệp hội tiếp tục kiến nghị gia hạn lắp đặt

Hiệp hội tiếp tục kiến nghị gia hạn lắp đặt Hệ thống quan trắc môi trường tự động và Giấy phép nhập khẩu giấy phế liệu

Căn cứ vào các Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm và khó lường. Hiện tượng đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa cả hai đầu, cung cấp nguyên vật liệu đầu vào […]