Tag Archives: Austria

Valmet cung cấp nồi hơi mới cho Norske Skog ở

Valmet cung cấp nồi hơi mới cho Norske Skog ở Austria

Công ty Norske Skog, Austria đặt hàng Valmet cung cấp một hệ thống nồi hơi hoàn chỉnh cho Nhà máy giấy Norske Skog Bruck. Giá trị đơn hàng khoảng 40 triệu EUR, được bàn giao vào năm 2022. Theo Valmet, nồi hơi mới sẽ nâng cao tính cạnh tranh về chi phí của nhà máy […]