Tag Archives: Khám

‘Khám sức khỏe tổng thể’ doanh nghiệp 2022

kham-suc-khoe-tong-the-doanh-nghiep-2022

Thu thập thông tin để lập chính sách, kế hoạch phát triển toàn bộ nền kinh tế Điều tra doanh nghiệp năm 2022 thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá […]