Tag Archives: khỏe

‘Sức khỏe’ ngành sản xuất suy giảm trong cả năm

'Sức khỏe' ngành sản xuất suy giảm trong cả năm 2023

S&P Global vừa công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 12/2023. Theo dữ liệu của S&P Global, PMI ngành sản xuất nước ta trong tháng 12/2023 chỉ đạt 48,9 điểm, tức là vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm, cho thấy các điều kiện kinh doanh trong […]

‘Khám sức khỏe tổng thể’ doanh nghiệp 2022

kham-suc-khoe-tong-the-doanh-nghiep-2022

Thu thập thông tin để lập chính sách, kế hoạch phát triển toàn bộ nền kinh tế Điều tra doanh nghiệp năm 2022 thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá […]